Підготовка фахівців на факультеті за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст:

 - Напрям підготовки 0402 Фізико-математичні науки, спеціальність 7.04020301 Фізика, спеціалізація: основи інформатики, кваліфікація: вчитель фізики, інформатики та астрономії старшої школи; термін навчання: 1 рік на базі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр (ліцензований обсяг: денна форма – 25 осіб, заочна форма – 25 осіб).

 - Напрям підготовки 0402 Фізико-математичні науки, спеціальність 7.04020101 Математика, спеціалізації: основи інформатики, або основи економіки, або додаткова спеціальність 7.04020301 Фізика, кваліфікація: вчитель математики та інформатики старшої школи, або вчитель математики та економіки старшої школи, або вчитель математики, фізики та астрономії старшої школи; термін навчання: 1 рік на базі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр (ліцензований обсяг: денна форма – 108 осіб, заочна форма – 108 осіб).

 - Напрям підготовки 0403 Системні науки та кібернетика, спеціальність 7.04030201 Інформатика, кваліфікація: спеціаліст інформатики; термін навчання: 1 рік на базі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр (ліцензований обсяг: денна форма – 27 осіб, заочна форма – 27 осіб).

 - Напрям підготовки 0402 Фізико-математичні науки, спеціальність 7.04020501 Статистика, кваліфікація: статистик, викладач економіко-математичних дисциплін; термін навчання: 1 рік на базі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр (ліцензований обсяг: денна форма – 25 осіб, заочна форма – 25 осіб)

 - Напрям підготовки 0101 Педагогічна освіта, спеціальність 7.01010301 Технологічна освіта, спеціалізація: автосправа, або

конструювання та моделювання одягу, або технічний дизайн, кваліфікація: вчитель трудового навчання та креслення

старшої школи; термін навчання: 1 рік на базі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр (ліцензований обсяг: денна форма –

30 осіб, заочна форма – 30 осіб).