З 2011 року по кафедрі прикладної математики, статистики та економіки відкрито магістратуру за спеціальністю 8.18010022  «ОСВІТНІ ВИМІРЮВАННЯ» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» незалежно від напряму підготовки бакалавра.

stat mag 1Термін навчання: 10 місяців.

Кваліфікації випускника магістратури:

2433.1 Науковий співробітник (інформаційна аналітика)

2433.2 Професіонал в галузі інформації та інформаційні аналітики

2310  Викладач університету та  вищого навчального закладу

Вступний іспит – іноземна мова.

Фінансування підготовки фахівців здійснюється за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб, орієнтовна ціна навчання – 8 тис. грн. за весь курс.

Форма навчання – денна (можливе навчання за індивідуальним планом паралельно з роботою або навчанням на іншій спеціальності).

stat mag 2

 

 

  • До викладання залучаються провідні висококваліфіковані фахівці 
  • До послуг студентів сучасна матеріально-технічна база
  • Всі іногородні студенти забезпечуються гуртожитком

 

 

За планом підготовки спеціальності «Освітні вимірювання» є великий блок дисциплін професійно-орієнтованої математичної та природничо-наукової  підготовки: вимірювання в освіті, основи педагогічного оцінювання, класичні тестові моделі, математично-статистичні методи в освітніх вимірюваннях, конструювання тестів, комп’ютерні технології  у тестуванні, моделі та методи IRT, моніторинг як

ості освіти, методологія та організація наукових досліджень, педагогіка вищої школи, прикладна статистика, методика навчання освітніх вимірювань, 

    когнітивна психологія та психометрія, науковий семінар.

stat mag 3Цикл професійно-орієнтованої гуманітарної та соціально-економічної підготовки: ділове спілкування іноземною мов


Також частина дисциплін виноситься на вибір студента: комп’ютерні статистичні пакети, аналіз даних в освіті, методи досліджень в освіті та інші.ою, інтелектуальна власність, цивільний захист, охорона праці в галузі, психологія вищої школи.

На даній спеціальності заплановано також написання курсової та магістерської роботи, проходження асистентської практики та складання державного екзамену з освітніх вимірювань.

Професійна діяльність магістра спеціальності «Освітні вимірювання»:

  • реалізація загальних функцій моніторингу якості освіти;stat mag 5
  • прийняття оперативних рішень у межах своєї компетенції; функціональній та інформаційній підготовці до тестування та моніторингу;
  • оперативне управління первинними підрозділами центрів тестування - лінійними (основна діяльність) або функціональ­ними (підготовча та допоміжна діяльність), а також самостійними організаціями, які переважно не мають апарату управління.

Основні напрями професійної діяльності - інформаційно-аналітична, організаційно-управлінська та адміністративно-господарська. Магістр спеціальності «Освітні вимірювання» за умов набуття відповідного досвіду може адаптуватися до таких напрямів суміжної професійної діяльності: управлінська, соціологічна, маркетингова.

Працевлаштування у органах управління освітою будь-якого рівня; центрах оцінювання якості освіти; центрах тестування; наукових організаціях, що беруть участь в проектах з оцінки якості освіті; організаціях, що пропонують послуги в розробці інструменту оцінки якості освіти; HR-організаціях та кадрових службах; сертифікаційних службах та ліцензувальних організаціях; центрах з сертифікації необхідних умінь і навичок; наукових організаціях, що беруть участь в проектах з оцінки професійних компетенцій та вимог до професійних кваліфікацій.stat mag

______________________________

__________________

stat mag 7

 

Навчання здійснюватиметься за підтримки Європейського Союзу

у рамках проекту «Освітні вимірювання, адаптовані до стандартів ЄС»

за програмою TEMPUS