Наукові видання ФМФ КДПУ


Логотип заголовку сторінки

НАУКОВІ ЗАПИСКИ. Серія: ПРОБЛЕМИ МЕТОДИКИ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОЇ І ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ

ISSN 2519-254X (Print)

ISSN 2521-6791 (Online)

Збірник включено до Переліку наукових фахових видань України рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (наказ №54 від 25 січня 2013 року)

Збірник наукових праць є результатом наукових пошуків дослідників теоретичних і методичних аспектів проблем методики навчання за фізико-математичним і технологічним напрямами освіти у середній і вищій школі.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:
Величко С.П. – доктор педагогічних наук, професор (головний редактор)
Вовкотруб В.П. – доктор педагогічних наук, професор
Гайдарова Мая – доцент, доктор наук (Болгарія, Софійський університет «Св. Климент Охридски»)
Карапетков С.М. – доктор техн. наук, професор (Болгарія, м. Слівен)
Коновал О.А. – доктор педагогічних наук, професор
Кушнір В.А. – доктор педагогічних наук, професор (заст. головного редактора)
Радул В.В. – доктор педагогічних наук, професор
Садовий М.І. – доктор педагогічних наук, професор
Самойленко П.І. – доктор педагогічних наук, професор Московського державного університету технологій та управління (Росія, м. Москва)
Семченко І.В. – доктор фіз-мат. наук, професор (Білорусь, м. Гомель)
Царенко О.М. – кандидат технічних наук, професор (відповідальний секретар)
Шершнев Є.М. – кандидат технічних наук, доцент, зав. кафедри загальної фізики УО Гомельського державного університету ім. Ф.Скоріни (Білорусь, м. Гомель)

Статті подано у авторській редакції.

© Кіровоградський державний педагогічний
університет імені Володимира Винниченка

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

НАУКОВІ ЗАПИСКИ. Серія: МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

Наукові записки. Серія: Математичні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім В. Винниченка

ISBN 966-8088-27-8

Збірник наукових праць є результатом окремих наукових пошуків дослідників теоретичних проблем математики.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Авраменко О.В. – доктор фізико-математичних наук, професор.
Волков Ю.І. – доктор фізико-математичних наук, професор (відповідальний редактор).
Кушнір В.А. – доктор педагогічних наук, професор.
Петренюк А.Я. – доктор фізико-математичних наук, професор.
Романов В.О.  – кандидат фізико-математичних наук, доцент.
Філер З.Ю. – доктор технічних наук, професор.
Шевчук І.О. – доктор фізико-математичних наук, професор.
Яременко Ю.В. – кандидат фізико-математичних наук, доцент (відповідальний секретар). 

Адреса редакції: 25006, м. Кіровоград, вул. Шевченка, 1, кафедра математики.

ISBN 966-8088-27-8

© Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

1 - 2 з 2 результатів