Sadovijзавідувач кафедрою, доктор педагогічних наук, професор

 

Тема докторської дисертації: «Теоретичні і методичні основи становлення і розвитку фундаментальних ідей дискретності та неперервності в курсі фізики загальноосвітньої школи» (Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, м. Київ, 2002 р.)

Наукові інтереси: технологія професійної освіти.

Має більше 470 науково-методичних публікацій.

anisimovдоктор педагогічних наук, доктор філософії з професійної педагогіки, член-кореспондент Аерокосмічної академії України, заслужений раціоналізатор профтехосвіти СРСР, професор

 

Тема докторської дисертації: «Теоретико-методологічні основи прогнозування моделей професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників» (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 2012 р.)

Наукові інтереси: прогнозування змісту професійної освіти та моделювання професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників

Має 196 друкові праці, в тому числі 48 навчальних посібників, із яких 1 підручник і 6 навчальних посібників під грифом Міністерства освіти і науки України, 3 монографії, 60 винаходів, 2 сертифіката і 1 міжнародний патент.

egova1212

 доктор педагогічних наук, кандидат технічних наук, доцент

 

Тема докторської дисертації: «Теоретико-методологічні засади створення прогностичних моделей підготовки фахівців у професійно-технічних навчальних закладах швейного профілю» (2017 р.)

Наукові інтереси: автоматизація проектування одягу, підготовка фахівців з урахуванням прогнозу розвитку швейної галузі.

Автор понад 80 наукових та методичних друкованих праць, серед яких 3 навчальних посібника з грифом «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів», 1 монографія.

 ryabecкандидат технічних наук, доцент

 

Тема кандидатської дисертації: «Фізико-хімічні особливості рідинної епітаксії твердих розчинів в системі Pb-Sn-Te-Se на діелектричних підкладках» (1998 р.).

Наукові інтереси: проблеми методики технологічної освіти у вищій школі, застосування ІКТ при викладанні фахових дисциплін, технологія, обладнання та виробництво напівпровідників, історія техніки й технологій, організація навчального процесу.

Автор понад 115 наукових та методичних друкованих праць.

 chubarкандидат педагогічних наук, доцент

 

Тема кандидатської дисертації: «Професійне навчання старшокласників в умовах бригадних форм організації праці» (1992 р.)

Наукові інтереси: профільне навчання старшокласників загальноосвітніх навчальних закладів технологіям виробництва.

Автор більше 60 наукових та навчально-методичних праць із яких 6 навчально-методичні посібники

 kononenkoкандидат педагогічних наук, доцент

 

Тема кандидатської дисертації: «Удосконалення методики і техніки шкільного фізичного експерименту при вивченні коливальних та хвильових процесів» (Інститут педагогіки АПН України, м. Київ, 2001 р.)

Наукові інтереси: розробка та створення навчального обладнання.

Автор понад 60 науково-методичних публікацій.

tkachuk

кандидат технічних наук, доцент

 

Тема кандидатської дисертації: «Рідинна епітаксія твердих розчинів сполук А4В6 для діодів Шотткі» (спеціалізована вчена рада К 67.052.03 Херсонського державного технічного університету, 2003 р.)

Наукові інтереси:  особливості вивчення нормативних дисциплін «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці» й «Цивільний захист» у вищих педагогічних навчальних закладах; дослідження неохолоджуваних сенсорів ІЧ-випромінювання на основі InAs та InSb p-n-переходів.

Автор понад 115 наукових та методичних друкованих праць, серед яких близько 20 навчальних посібників.

charenko

кандидат педагогічних наук, доцент

 

Тема кандидатської дисертації: «Педагогічні основи формування у майбутніх учителів умінь застосовувати ТЗН у навчально-виховному процесі» (2000 р.)

Наукові інтереси: теорія навчання технологіям.

Автор понад 70 наукових праць, серед яких 13 навчальних посібників для студентів і вчителів, 9 із них видані під грифом МОН України. Написав сайт для дистанційної освіти студентів:

https://sites.google.com/site/aaleksandr76.

 

pulyak

кандидат педагогічних наук, доцент

 

Тема кандидатської дисертації: «Дидактичні засади професійної підготовки вчителів природничих дисциплін з безпеки життєдіяльності» (2007 р.)

Наукові інтереси: підготовка майбутніх учителів із цивільного захисту. 

Автор понад 35 наукових та методичних друкованих праць.

guryanova

кандидат педагогічних наук, доцент

 

Тема кандидатської дисертації: «Організація навчально-виховного процесу в комерційних училищах України (1894-1920 рр.)» (Інститут вищої освіти АПН України, м. Київ, 2007 р.)

Наукові інтереси: професійна підготовка майбутніх учителів технологій; історія, теорія й практика трудового навчання і виховання молоді (ХІХ – поч. ХХст.). 

Автор понад 30наукових та методичних друкованих праць, серед яких 9 навчально-методичних посібників, у тому числі 1 видано з грифом «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів» (у співавторстві).

 chistyakova

кандидат педагогічних наук, доцент, заступник декана з навчально-виховної роботи фізико-математичного факультету

 

Тема кандидатської дисертації: «Підготовка майбутніх учителів технологій до організації позаурочної діяльності учнів» (2011 р.)

Наукові інтереси: професійна підготовка майбутніх учителів технологій. 

Автор понад 20 науково-методичних публікацій.

charenkoI

кандидат педагогічних наук, старший викладач

 

Тема кандидатської дисертації: «Інноваційно-педагогічні технології у системі підготовки майбутніх учителів з безпеки життєдіяльності» (2010 р.).

Наукові інтереси: впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчально-виховний процес вищої школи.

Автор більше 30 науково-методичних праць, серед яких 6 навчальних посібників, виданих під грифом МОН України.

 manoylenko

кандидат педагогічних наук, старший викладач

 

Тема кандидатської дисертації: «Професійна підготовка майбутніх вчителів технологій до використання мікроелектронних засобів у професійній діяльності» (2010 р.)

Наукові інтереси: підготовка майбутніх учителів технологій до використання мікроелектронних засобів у професійній діяльності.  

Автор понад 20 наукових-методичних праць

 

bogomaz

кандидат педагогічних наук, старший викладач

 

Тема кандидатської дисертації: «Методика застосування міжпредметних зв’язків курсів фізики та охорони праці в процесі підготовки майбутніх учителів фізики» (2010 р.)

Наукові інтереси: реалізація міжпредметних зв'язків у навчально-виховному процесі.  

Автор понад 20 наукових та навчально-методичних праць.

 grin

кандидат технічних наук, старший викладач

 

Тема кандидатської дисертації: «Удосконалення формоутворення дисковим інструментом з внутрішньою конічною виробною поверхнею черв‘яків з угнутим профілем витка» (2010 р.)

Наукові інтереси: проблеми методики технологічної освіти у вищій школі. 

Автор 13 друкованих праць

 mironenko

кандидат педагогічних наук, старший викладач

 

Тема кандидатської дисертації: «Підготовка майбутнього вчителя технологій до формування в учнів основної школи творчо-інтелектуальних здібностей» (2011 р.)

Наукові інтереси: підготовка майбутніх учителів технологій. 

Автор понад 25 наукових та навчально-методичних праць

scirbul

кандидат педагогічних наук, старший викладач

 

Тема кандидатської дисертації: «Підготовка майбутніх учителів трудового навчання до організації технічної творчості учнів основної школи» (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2012 р.)

Наукові інтереси: професійна підготовки майбутніх учителів технологій у вищому педагогічному закладі. 

Автор понад 25 наукових та навчально-методичних праць

kucenko

старший викладач

Наукові інтереси: підготовка майбутніх учителів технологій. 

Автор понад 10 наукових та навчально-методичних праць.

gavrelenko

Старший лаборант, секретар кафедри

 

Освіта: Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка (2004 р.). Спеціальність: «Інформатика».

Магістратура: Спеціальність: «Управління навчальним закладом» (2011 р.)

Публікації: 3 друковані праці.

 

marcenkoЗавідувач лабораторією технічних засобів навчання

 

Освіта: Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. О.С. Пушкіна (1991 р.). Спеціальність: «Фізика та математика».

1991-1993 рр. – вчитель фізики Новоукраїнської ЗОШ № 8.

1993-1994 рр. – вчитель фізики Кіровоградської школи-гімназії № 9.

Публікації: 1 друкована праця.

 

hrinenkoЗавідувач швейною майстернею

 

Освіта: Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка (2004 р.). Спеціальність: «Історія та народознавство».

Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка (2006 р.). Спеціальність: «Трудове навчання. Основи економіки».

Магістратура: Спеціальність: «Управління навчальним закладом» (2011 р.).

Коло наукових інтересів: Формування творчого потенціалу майбутнього вчителя технологій.

Публікації: 3 друковані праці.

aksonovaЗавідувач лабораторіями електротехніки, радіоелектроніки, технічної механіки

 

Освіта: Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. О.С. Пушкіна (1991 р.). Спеціальність: «Фізика та математика».

1991-2000 рр. – вчитель фізики Кіровоградської ЗОШ № 6.

Коло наукових інтересів: Методика викладання фізики у старшій школі.

Публікації: 2 друковані праці.

kurlovНавчальний майстер столярно-виробничої майстерні

bobrovЗавідувач столярно-виробничою майстернею

Освіта: Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. В. Винниченка (2004 р.). Спеціальність: «Трудове навчання».

donecЗавідувач навчально-столярною майстернею

Освіта: Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка (2004 р.). Спеціальність: «Трудове навчання».

nazarenkoЗавідувач слюсарною майстернею

Освіта: Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка (2007 р.). Спеціальність: «Трудове навчання. Основи економіки».

Коло наукових інтересів: Формування методологічних і практичних знань студентів напрямку «Технологічна освіта» на прикладі вивчення курсу «Матеріалознавство».

Публікації: 1 друкована праця.

 

ostapcukСтарший лаборант кабінету кулінарії

Освіта: Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка (2007 р.). Спеціальність: «Трудове навчання. Основи економіки».

 

krivosheyaЗавідувач лабораторіями матеріалознавства, правила дорожнього руху, будови автомобіля

 

Освіта: Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка (2009 р.). Спеціальність: «Математика. Фізика».

Магістратура: Спеціальність: «Математика» (2010 р.).

Коло наукових інтересів: теорія ймовірностей

 

cherbulaЗавідувач швейною майстернею

 

Освіта: Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка (2014 р.). Спеціальність: «Технологічна освіта».

Магістратура: Спеціальність: «Технологічна освіта» (2015 р.).

Коло наукових інтересів: впровадження систем автоматизованого проектування на уроках трудового навчання

Публікації: 2 друковані праці

 

pribludaСтарший лаборант кабінету кулінарії

Освіта: Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка (2014 р.). Спеціальність: «Технологічна освіта»

Магістратура: Спеціальність: «Технологічна освіта» (2015 р.).

Коло наукових інтересів: теорія «перевернутого навчання»

Публікації: 2 друковані праці

 

 

moshurenkoСтарший лаборант лабораторій теплотехніки та робочих машин

Освіта: Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка (2015 р.).  Спеціальність: «Технологічна освіта»