1. Спеціальність 014 Середня освіта Трудове навчання та технології (баклавр)

Анотації дисциплін

Зміст підготовки фахівця

Література

Періодичні видання

2. Спеціальність 014.10 Трудове навчання та технології (магістри)

Анотації дисциплін

Зміст підготовки фахівця

Література

Періодичні видання

3.  Спеціальність 015 Професійна освіта (Комп’ютерні технології)

Анотації дисциплін

Зміст підготовки фахівця

Література

Періодичні видання