voroniyкандидат фізико-математичних наук, доцент, Заслужений працівник освіти України, відмінник освіти України

Тема кандидатської дисертації «Асимптотичні методи в теорії лінійних інтегро-диференціальних рівнянь з малим параметром».

Наукові інтереси: асимптотичні способи розв’язування рівнянь, олімпіадна математика.

Має 86 друкованих праць, у тому числі 12 наукових і науково-методичних посібників, із яких: 1 – під грифом Міністерства освіти СРСР, 2 – під грифом Міністерства освіти України.

Вороний О.М. народився 10 вересня 1946 року в с. Пеньково Бобринецького району Кіровоградської області. На фізико-математичному факультеті з 1965 р.: студент, асистент, ст. викладач, доцент; 1973 – 1976 рр. – аспірант кафедри вищої математики Київського педінституту, 1979 року в Інституті математики АН УРСР захистив кандидатську дисертацію «Асимптотичні методи в системах лінійних інтегро-диференціальних рівнянь з малим параметром при похідній».

Навчальна робота. Працюючи на посаді доцента Вороний О.М. читає курси математичного і комплексного аналізу, диференціальних рівнянь. Видав посібник з грифом МОН України «Математичний аналіз: функція, границя, неперервність» (Кіровоград, 2004, співавтор Бобочко В.М.). Для студентів V курсу розробив і веде спецкурс «Задачі математичних олімпіад». Постійно керує написанням курсових, дипломних і магістерських робіт.

Наукова і методична робота. Напрямок наукової роботи – асимптотичні методи в інтегро-диференціальних рівняннях, предметом науково-методичних досліджень є зміст і форми роботи з обдарованими учнями. Результати досліджень опубліковані в 75 наукових роботах. Серед них посібник з грифом МО СРСР «Асимптотические методы в дифференциальных и интегро-дифференциальных уравнениях» (Київ, Вища школа, !985; співавтори М.І. Шкіль і В.М. Лейфура), посібник з грифом МОН України «Готуємось до математичної олімпіади» (Харків, Основа. 2008 р.). Більшість статей опублікована у провідних наукових і методичних журналах України, Росії і Білорусії. Нагороджений Дипломом газети «Математика» як кращий автор 2003 р. у номінації «Просто про складне».

Зв’язок з органами освіти. З часу утворення Кіровоградського відділення Малої академії наук учнівської молоді України і до 2010 р. Вороний О.М. керував роботою математичної секції. 10 членів секції в різні роки на Всеукраїнському етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт здобули Дипломи різних степенів Підтримував постійний зв’язок з кабінетом математики Обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського, де для вчителів і учнів читав лекції з олімпіадної математики.

Керівна робота. На фізико-математичному факультеті працював заступником декана (1981 – 1985 рр.), деканом (1988 – 1992 рр.), завідував кафедрою математики (1995 – 2000 рр.).

Нагороди. Нагороджений нагрудним значком Міністерства освіти УРСР «Відмінник народної освіти» – 1986 р., має звання «Заслужений працівник освіти України» – 2000 р. Нагороджений трьома Грамотами Міністерства освіти і науки, Грамотою АПН України. Оголошені Подяки від Міністерства освіти і науки України, Малої академії наук учнівської молоді, Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. Василя Сухомлинського.

Основні опубліковані праці:

  1. Вороной А.Н., О построенииасимптотическихрешенийсистемылинейныхинтегро-дифференциальныхуравнений с малым параметром при производной // Доклады, АН УССР. А.-1976 - №12
  2. Шкиль Н.И., Вороной А.Н., О построении асимптотических решений системы линейных интегро-дифференциальныхуравнений рационального ранга // Диф. Уравнение. – 1978 – Том 14 №3
  3. Вороной А.Н., О построении формальных решений линейной системы интегро-дифференциальныхуравнений с малым параметром и переменным запаздыванием // Укр. матем. ж. –   1982 – Том 34 №6
  4. Вороний О.М., Кіровоградські олімпіади юних математиків 2005 р.р./ Методичний посібник. - Кіровоград. Антураж А., 2006 р.
  5. Вороний О.М., Функціональні рівняння в олімпіадній математиці / Методичний посібник. - Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2010 р.