gangela2старший викладач, кандидат педагогічних наук

Тема дисертації: «Формування пізнавальної самостійності учнів основної школи в навчанні геометрії з використанням інформаційних технологій», 2010 р.

Коло наукових інтересів: впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в навчальний процес.

 Закінчив факультет кібернетики Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю “прикладна математика” (1992р.).

З жовтня 2000 р. по жовтень 2004 р. навчався в аспірантурі при Київському національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова (заочна форма навчання) за спеціальністю 13.00.02 “Теорія та методика навчання (математика)”.

У 2010 році отримав науковий ступінь кандидата педагогічних наук.Тема дисертації: “Формування пізнавальної самостійності учнів основної школи в навчанні геометрії з використанням інформаційних технологій”.

У 2013 році отримав кваліфікацію “Вчитель-методист, спеціаліст вищої категорії” (атестаційна комісія управління освіти Кіровоградського міськвиконкому).

На кафедрі інформатика проводить заняття з циклу дисциплін: методика навчання математики та інформатики, методика навчання інформатики, захист інформації, сучасні методи захисту інформації, організація та обробка електронної інформації, основи інформатики з елементами програмування та сучасні інформаційні технології навчання, комп’ютерні інформаційні технології в освіті і науці.

Проводить лекції з застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій навчання для студентів та школярів Кіровоградської області.

Має більше 35 публікацій. Основними з яких є:

 • навчально-методичний та навчальний посібник, що мають грифи Міністерства освіти і науки України:
 1. Використання ППЗ “GRAN-2D” на уроках геометрії: Методичний посібник для вчителів. Кіровоград: РВГ ІЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 2004. – 144 с.
 2. Інформатика, базовий курс для користувачів. Кіровоград: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2009. – 220 с. (у співавторстві).
 • cтатті у фахових виданнях:
 1. Використання комп’ютерних програм на уроках геометрії // Математика в школі. – 2003. – № 10. – С. 15–18.
 2. Формування пізнавальної самостійності учнів при вивченні геометричних задач на побудову: Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наукових праць/ Редрада. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2007. –№5(12). – С. 81–85.
 3. Формування компетентностей учнів старших класів під час навчання інформатики // Комп’ютер у школі та сім’ї: науково-метод. журн. – 2011. – № 4. – С. 15-17.
 4. Навчання математики з використанням інформаційно-комунікаційних технологій// Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наукових праць/ Редрада. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. –№11(18). – с. 72–80.
 5. Формування компетентностей студентів педагогічних вузів при навчанні основам інформаційних технологій // Наукові записки. – Випуск 97. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2011. – С. 78–81.
 6. Формування компетентностей учнів основної школи при навчанні геометрії з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (педагогічні науки): Збірник наукових праць – Луганськ ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2012. №21 (256). – с. 42 –49. (у співавторстві).
 7. Формування дослідницьких умінь учнів старших класів у процесі навчання інформатики // Наукові записки. – Випуск 107_1. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2012. – С. 103–110.
 8. Впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій на уроках алгебри // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць/ Редрада. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. –№12(19). – с. 214–219. (у співавторстві).

 Етапи трудової діяльності

1992–1994 – працював вчителем математики кібернетико-технічного коледжу м. Кіровограда.

1994–1995 – працював ревізором контрольно-ревізійного відділу Кіровоградського облуправління Ощадбанку.

1995–1996 – працював вчителем математики і інформатики Кіровоградської загальноосвітньої школи №34.

1996–1998 – працював начальником інформаційного відділу в ТОВ “Фейга”.

1998–1999 – працював завідувачем лабораторіями кафедри інформатики Кіровоградського державного педагогічного університету ім. Володимира Винниченка.

1999–2001 – переведений на посаду асистента кафедри інформатики Кіровоградського державного педагогічного університету ім. Володимира Винниченка.

2001–2011 – переведений на посаду викладача кафедри інформатики Кіровоградського державного педагогічного університету ім. Володимира Винниченка.

З 2002 і по теперішній час працює вчителем інформатики Кіровоградського обласного загальноосвітнього навчально-виховного комплексу гуманітарно-естетичного профілю (гімназії-інтернат-школи мистецтв) за сумісництвом.

З 2011 і по теперішній час працює старшим викладачем кафедри інформатики Кіровоградського державного педагогічного університету ім. Володимира Винниченка.

Громадська робота.

Профгрупорг фізико-математичного факультету Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, відповідає за спільну роботи кафедри інформатики з базовими школами м. Кіровограда (Кіровоградський обласний загальноосвітній навчально-виховний комплекс гуманітарно-естетичного профілю (гімназія-інтернат-школа мистецтв)).