paraschukзавідувач кафедри

доцент кафедри інформатики, кандидат фізико-математичних наук

Тема дисертації: «Алгебри відношень груп підстановок і групи з властивістю обміну», 1987 р.

Коло наукових інтересів:

 • теорія та технології програмування
 • алгебра і теорія чисел
 • теорія та технології тестування
 • методологічні та методичні проблеми використання інформаційних технологій в навчальному процесі

Має більше 50 публікацій

filer

доктор технічних наук, кандидат фізико-математичних наук, професор

Теми дисертацій

 • Кандидатська дисертація: «Асимптотичні методи дослідження диференціальних рівнянь, що описують поведінку коливальних систем разом з двигуном», 1966 р.
 • Докторська дисертація: «Динаміка вібраційних систем у взаємодії з електродвигунами та навантаженням», 1987 р.

Наукові інтереси: в 1960 – 1990 рр. динаміка вібраційних машин у взаємодії з електродвигунами і технологічним навантаженням. З 1979 р. досліджує проблеми сонячної активності та її впливу наПриродуіСоціум, методи прогнозу майже періодичних процесів, розробка самих прогнозів.У 1992 р. був учасником Установчого з’їзду Української Академії оригінальних ідей (УАОІ), в 1993 обраний академіком УАОІ. Організував Кіровоградське відділення УАОІ. Призначений керівником секції математики та фізики УАОІ.

Має понад 700 наукових праць, співавтор програмного продукту для прогнозування майже періодичних процесів, систематично подає до СМІ науково-популярні повідомлення. 

 Детальніше...

buy1

доктор фізико-математичних наук, професор

Теми дисертацій

 • Кандидатська дисертація: «Примітивні програмні алгебри», 1985 р.
 • Докторська дисертація: «Теорія програмних алгебр композиційного типу та її застосування», 2002 р.

Коло наукових інтересів:

 • теорія програмних алгебр композиційного типу;
 • теорія нерухомих точок;
 • теорія баз даних;
 • композиційна семантика мови SQL
 • сучасні CASE-засоби.

Baranuk1доцент кафедри інформатики, кандидат технічних наук

Тема дисертації: «Автоматизована система технічної діагностики доїльних апаратів», 1990 р.

Коло наукових інтересів:

 • системи автоматизації виробництва та інформаційні системи;
 • моделювання об’єктів засобами комп’ютерної техніки;
 • проблеми викладання комп'ютерних наук у вищій школі.

 Маєбільше 30 публікацій

Boliliy1доцент кафедри інформатики, кандидат фізико-математичних наук

Тема дисертації: «Сингулярно збурені диференціальні рівняння з псевдодиференціальною точкою звороту», 2003 р.

Коло наукових інтересів:

 • диференціальні рівняння, задачі з точками звороту;
 • проблеми модернізації навчального процесу;
 • ІКТ у освіті;
 • технології дистанційного навчання.

Має  більше 30 публікацій.

Lupan1доцент кафедри інформатики, кандидат педагогічних наук

Тема дисертації: «Підвищення рівня теоретичних знань старшокласників на основі комп’ютерно-орієнтованої системи навчання алгебри і початків аналізу», 2002 р.

Коло наукових інтересів:

 • проблеми підготовки вчителів інформатики;
 • методичні аспекти вивчення мов програмування;
 • розв’язування олімпіадних задач з інформатики та програмування;
 • методи та комп’ютерні засоби аналізу даних.

Має більше 60 публікацій.

Prisajnuk1доцент кафедри інформатики, кандидат технічних наук

Тема дисертації: «Розробка алгоритмів послідовного аналізу варіантів для задач експертного оцінювання та їх застосування», 2003 р.

Коло наукових інтересів:

 • нечіткі моделі прийняття рішень;
 • обробка експертної інформації.

Має більше 40 публікацій.

Rezina1доцент кафедри інформатики, кандидат педагогічних наук

Тема дисертації: «Формування інформаційно-пошукових та дослідницьких умінь учнів старшої школи в процесі навчання інформатики», 2005 р.

Коло наукових інтересів:

 • дослідження можливостей використання ресурсів мережі інтернет у науковій, дослідницькій та навчальній діяльності;
 • технології опрацювання текстових даних;
 • технології дистанційного навчання.

Має більше 20 публікацій.

Shlanchak1старший викладач кафедри інформатики, кандидат педагогічних наук

Тема дисертації: «Формування професійної компетентності майбутніх фахівців з інформаційних технологій у вищих навчальних закладах», 2014 р.

Коло наукових інтересів:

 • системи комп’ютерної математики; педагогічні проблемами впровадження комп’ютерних засобів символьних обчислень у вищій школі на різних спеціальностях;
 • технології дистанційного навчання.

Має більше 20 публікацій.

gangela2старший викладач кафедри інформатики, кандидат педагогічних наук

Тема дисертації: «Формування пізнавальної самостійності учнів основної школи в навчанні геометрії з використанням інформаційних технологій», 2010 р.

Коло наукових інтересів: впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в навчальний процес.

puzikova2 викладач кафедри інформатики кандидат фізико-математичних наук

Тема дисертації: Теорія нормалізації в табличних базах даних

Коло наукових інтересів:

 • аксіоматики функціональних і багатозначних залежностей в реляційних (табличних) базах даних;
 • математична теорія нормалізації.

Має більше 20 публікацій.

kotyak2старший викладач кафедри інформатики

Коло наукових інтересів:

 • ІКТ у освіті;
 • технології дистанційного навчання;
 • веб-орієнтовані системи тестування навчальних досягнень;
 • проектування та створення Веб-додатків.

Має більше 20 публікацій.

andronatiyвикладач кафедри інформатики

Коло наукових інтересів:

 • веб 2.0;
 • ІКТ у освіті;
 • технології дистанційного навчання.

Має біля 10 публікацій.

Drogovoz1викладач кафедри інформатики

Коло наукових інтересів:

 • розвиток творчих здібностей учнів;
 • ІКТ в освіті;
 • технології дистанційного навчання.

Kopotiy1викладач кафедри інформатики

Коло наукових інтересів:

 • дослідницькі методи навчання;
 • проектні навчальні технології;
 • ІКТ у освіті;
 • технології дистанційного навчання.

Має більше 30 публікацій.

chernishovaЗавідуюча навчальної комп’ютерної лабораторії

кафедри інформатики

Освіта: Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування

Спеціальність: «Сільськогосподарські машини»

 

kisla1

Завідуюча навчальної комп’ютерної лабораторії

кафедри інформатики

 

Освіта: Кіровоградський державний педагогічний інститут імені О. С. Пушкіна 

Спеціальність: «Математика та основи інформатики» 

1997 -  магістратура за спеціальністю «Інформатика»

kadigrob

Завідуюча навчальної комп’ютерної лабораторії

 кафедри інформатики

 

Освіта: Кіровоградський державний педагогічний університету імені Володимира Винниченка

Спеціальність: « Інформатика» 

2008  -  магістр педагогічної освіти, викладач інформатики

semenovaЗавідуюча навчальної комп’ютерної лабораторії

 кафедри інформатики

 

Освіта: Кіровоградський державний педагогічний університету імені Володимира Винниченка

Спеціальність: «Інформатика» 

 

shlapak

Завідуюча навчальної комп’ютерної лабораторії

 кафедри інформатики

 

Освіта: Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. В. Винниченка (2009р.).

Спеціальність: «Статистика».