05 жовтня 2017 року у спеціалізованій вченій раді Д 23.053.04, що функціонує на фізико-математичному факультеті Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка вперше в історії нашого навчального закладу відбувся прилюдний захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 - теорія та методика навчання (фізика).

2

На засіданні спецради результати свого наукового дослідження на тему «Теоретико-методичні засади навчання фізики майбутніх учителів хімії і біології» представив доцент кафедри фізики і методики навчання, астрономії Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського Сільвейстр Анатолій Миколайович.

3

Науковий консультант: доктор педагогічних наук, професор Сиротюк Володимир Дмитрович, завідувач кафедри теорії та методики навчання фізики і астрономії Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

4

На цьому ж засіданні спеціалізованої вченої ради Д 23.053.04 відбувся захист кандидатської дисертації за спеціальністю 13.00.02 - теорія та методика навчання (фізика) Суховірської Людмили Павлівни на тему «Ресурсний підхід до методики навчання фізики в загальноосвітніх навчальних закладах».

Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Садовий Микола Ілліч, завідувач кафедри теорії та методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

5

До обговорення результатів наукових досліджень здобувачів було долучено широке коло науковців, серед яких доктор педагогічних наук, професор І.Т. Богданов (Бердянський державний педагогічний університет), доктор педагогічних наук, професор В.Д. Шарко (Херсонський державний університет), доктор педагогічних наук, професор Н.В. Стучинська (Національний медичний університет імені О.О. Богомольца), доктор педагогічних наук, доцент Ю.П. Бендес, доктор педагогічних наук, професор О.А. Коновал (ДВНЗ «Криворізький національний університет»), доктор педагогічних наук, доцент О.С. Мартинюк (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки), доктор педагогічних наук, доцент Б.Г. Кремінський (Державний національний університет «Інститут модернізації змісту освіти»).

6

За підсумками наукової дискусії було рекомендовано присвоїти ступені доктора та кандидата педагогічних наук відповідно.

Вітаємо здобувачів та їх керівників з успішним захистом дисертацій та бажаємо подальших творчих звершень.

7

Інформацію підготували доцент О.М. Трифонова, Н.В. Донець.