Тривалий час на кафедрі інформатики велася дискусія щодо того, якої мови програмування навчати майбутніх учителів інформатики  спеціальностей Математика та Фізика з додатковою спеціалізацією «Інформатика».

Традиційно склалось так, що навчання основ алгоритмізації та програмування у середній школі переважно відбувалося з використанням мови Паскаль. Отже, і майбутніх вчителів інформатики у ВНЗ навчали та орієнтували на подальше використання саме цієї мови. Але згідно з правилами, встановленими для загальноосвітньої школи, вибір технології навчання програмування є прерогативою вчителя інформатики. І все більше вчителів, бажаючи «осучаснити» шкільне програмування, переходять на інші, об’єктно-орієнтовані мови програмування.

2

На діаграмі, поданій нижче, наведено результати дослідження 2016 року, виконаного популярним ресурсом програмістів та стартаперів  DOU за результатами опитування українських розробників. В опитуванні взяли участь 8186 респондентів, 90% з яких проживають в Україні.  Як видно з діаграми,  Python зайняв у ньому п’яте  місце.

 3

Нами також було проведене анкетування серед студентів 2-го та 3-ку курсу спеціальностей Математика та Фізика, направлене на виявлення їхніх пріоритетів та очікувань від курсу програмування. Так, на питання «На Вашу думку, вивчення якої мови програмування є перспективним для вас?» майже половина (47%) відповіла, що це мова Python:

 4

Таким чином, уже другий рік триває впровадження методики щодо вивчення майбутніми вчителями інформатики  мови Python, ініційоване доцентами кафедри Ольгою Василівною Рєзіною та Оленою Віталієвною Присяжнюк. У процесі навчання напрацьовуються навчально-методичні матеріали, оновлюється лабораторний практикум.

Сподіваємось, що оволодіння новими інструментами програмування для майбутніх вчителів інформатики буде цікавим і успішним!