Для організації ефективного навчального процесу нам, викладачам, необхідний зворотній зв’язок зі студентами. Дуже важливо поглянути, так би мовити, "свіжим" поглядом на викладання навчального матеріалу, проаналізувати якість і актуальність отриманих навичок, і, можливо, скорегувати методику викладання, удосконалювати та оновлювати зміст курсу, проектувати ефективні форми роботи.

Викладач кафедри інформатики та інформаційних технологій Копотій В.В. провела  електронне анкетування серед студентів університету на предмет  "Вивчення навчальних потреб студентів курсу "ІКТ в освіті"".

Опитування почало проводитись ще у минулому навчальному році. Вибірка студентів, що брали участь в он-лайн анкетуванні, була представлена студентами-магістрантами з різних факультетів нашого університету. Для організації он-лайн анкетування використовувався додаток, розроблений компанією Google – Google Forms.

Вікторія Володимирівна розробила анкети для виявлення рівня задоволеності студентів  навчальним процесом. Респондентам було запропоновано відповісти на  14 питань (вибрати один або декілька варіантів), які зачіпали  різні сторони навчальних потреб студентів, заснованих на використанні інформаційних комп’ютерних технологій.

Наприклад, відповідаючи на питання "Для чого саме Ви використовуєте комп’ютерні технології у своїй навчальній діяльності?" половина студентів відповіли, що це дає можливість знайти інформацію, необхідну для підготовки до занять.

2

За результатами опитування майже 65% студентів вважають, що використання електронних навчальних курсів полегшують навчання студентів:

3

Останнім пунктом в анкеті студентам пропонувалось поділитись своїми очікуваннями від використання електронних курсів у власному освітньому процесі. Узагальнюючи запропоновані студентами відповіді можна зробити наступні спостереження:

- оптимізм працюючих студентів, оскільки електронні курси дають змогу ознайомлюватись з навчальним матеріалом та виконувати завдання у вільний від роботи час;

 - високий ступінь очікування суттєвих позитивних результатів як для навчання, так і в якості корисних навиків в майбутній роботі (вказувались такі навички як формування електронної документації, проведення он лайн опитувань, перевірка на плагіат, створення буктрейлерів тощо).

В результаті проведеного анкетування були виявлені інтереси та інформаційні потреби студентів курсу "ІКТ в освіті".

Сподіваємось, що результати проведеного Вікторією Володимирівною дослідження обов’язково і лише позитивним чином вплинуть на процес оптимізації навчальної програми.

Повідомлення підготувала доцент Присяжнюк О.В.