25 вересня 2017 завідувач кафедри прикладної математики, статистики та економіки, професор, доктор фізико-математичних наук Авраменко Ольга Валентинівна отримала Почесну грамоту Верховної Ради України «За особливі заслуги перед українським народом». Відзнаку вручив ректор Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, професор Семенюк Олег Анатолійович.

2

Ольга Валентинівна займається науковою діяльність з 80-их років минулого століття. Успішно захистила спочатку кандидатську, а потім докторську дисертації зі спеціальності 01.02.05 – механіка рідини, газу та плазми. Професор Авраменко О.В. є фахівцем з математичного та комп’ютерного моделювання, а також з теорії гідродинамічних хвиль.

3

Одним із напрямів наукових досліджень професора Авраменко О.В. є актуальна для України проблема розробки та вдосконалення статистичних методів аналізу змісту завдань та способи оцінювання та обробки результатів тестування. За цією тематикою на фізико-математичному факультеті у 2009-2012 роках виконано роботи за проектом «Освітні вимірювання, адаптовані до стандартів ЄС», у рамках програми TEMPUS. Логічним продовженням названого проекту є новий проект у рамках програми Erasmus+ «Гендерні студії: крок до демократії та миру у сусідніх до ЄС країнах з різними традиціями» (2015-2018 рр.), автором ідеї та контактною особою від ЦДПУ також професор Авраменко О.В.

Також, Ольга Валентинівна проводить активну наукову роботу  і по дослідженню хвильових рухів в різних гідродинамічних системах. Під її керівництвом захищено дві кандидатські дисертації, а також активно працюють аспіранти та студенти. Ольга Валентинівна має більше 100 наукових публікацій, 22 з яких проіндексовані в міжнародній наукометричній базі Scopus.

4

Бажаємо професору Авраменко Ользі Валентинівні подальших успіхів в науковій та педагогічній діяльності!!!