Наказом Міністерства освіти і науки України №192-л від 13 вересня 2017 року Центральноукраїнському державному педагогічному університету імені Володимира Винниченка надано ліцензію на започаткування нової спеціальності – 014 Середня освіта (Інформатика). І з вересня 2018 року на фізико-математичному факультеті на кафедрі інформатики та інформаційних технологій почнеться підготовка вчителів Інформатики. Підготовка відбуватиметься на першому (бакалаврському) рівні і триватиме чотири роки.

2

За чотири роки навчання майбутні вчителі Інформатики матимуть змогу опанувати цикл дисциплін фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки, такі як Інформатика, Алгебра та геометрія, Математичний аналіз, Дискретна математика, Математична логіка і теорія алгоритмів. Викладачі кафедри інформатики навчатимуть студентів Програмуванню мовою С++, Програмуванню Веб-застосувань, Комп’ютерній графіці, моделюванню, роботі з базами даних, методів оптимізації та дослідження операцій, принципів функціонування хмарних технологій і комп’ютерних мереж, використанню мультимедійних технологій та інших дисциплін, зміст яких відображає сучасний стан і тенденції розвитку інформаційно-комунікаційних технологій. Такі предмети як Психологія, Педагогіка, Методика навчання інформатики дадуть змогу майбутнім учителям стати справжніми фахівцями, розробляти сучасні методики навчання, аналізувати проблемні та конфліктні ситуації, знаходити шляхи їх вирішення. Студенти дізнаються, як організувати дистанційне навчання та комп’ютерне тестування при перевірці навчальних досягнень учнів. Також у навчальному плані передбачені комп’ютерна та педагогічна практики.

3

Випускникам буде присвоєна освітня кваліфікація «Бакалавр, вчитель інформатики». Академічні права випускників передбачають можливості продовження освіти за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. Працевлаштування вбачає перспективи працювати за професією 25157 Вчитель (Інформатики) середнього навчально-виховного закладу (згідно з Національним класифікатором професій ДК 003:2010).

Сподіваємося, що процес навчання буде насиченим і цікавим як для студентів так і для викладачів. З нетерпінням чекаємо його початку.

Повідомлення підготувала доцент кафедри інформатики та інформаційних технологій, кандидат педагогічних наук О.В.Рєзіна.