2

З 25 серпня 2017 року фізико-математичний факультет продовжує прийом на навчання за освітньо-професійними програмами магістратури за спеціальностями:

011 Освітні, педагогічні науки. Освітньо-професійна програма: Освітні, педагогічні науки (Освітні вимірювання. Гендерні студії: науковий аспект) – 18 вільних місць денної форми навчання.

014.04 Середня освіта (Математика). Освітньо-професійні програми: Середня освіта (Математика та Фізика, Економіка), Середня освіта (Математика, Інформатика та Економіка), Середня освіта (Математика) – 10 вільних місць денної форми навчання.

014.08 Середня освіта (Фізика). Освітньо-професійні програми: Середня освіта (Фізика, Інформатика та Економіка), Середня освіта (Фізика) – 10 вільних місць денної форми навчання, 16 вільних місць заочної форми навчання.

014.08 Середня освіта (Трудове навчання та технології). Освітньо-професійна програма: Середня освіта (Трудове навчання та технології) – 12 вільних місць денної форми навчання, 16 вільних місць заочної форми навчання.

112 Статистика. Освітньо-професійна програма: Статистика (Фінансова, страхова та комп’ютерна статистика) – 14 вільних місць денної форми навчання.

122 Комп’ютерні науки. Освітньо-професійна програма: Комп’ютерні науки (Програмування, адміністрування) – 11 вільних місць денної форми навчання.