16-17 червня 2017 року відбувся державний кваліфікаційний екзамен з основного фаху, а також, захист кваліфікаційних робіт студентів спеціальності 014.04 Середня освіта (Математика). 2017 рік – це рік захисту останнього випуску спеціалістів, який залишиться особливим в житті кафедри математики. Наші студенти є гордістю кафедри, оскільки ще навчаючись починають працювати у школах.

2

Ще на початку навчального року під час засідання кафедри математики було затверджено тематику кваліфікаційних робіт і визначено наукових керівників.

3

До захисту дипломних робіт було допущено 12 студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», всі представлені роботи були присвячені актуальним питанням математики та методики навчання математики, з застосуванням у своїх дослідженнях ІКТ, розроблені відповідні програми, апробовані результати досліджень, написані статті.

4

Результати роботи екзаменаційної комісії показали, що професорсько-викладацький склад університету готує висококваліфікованих вчителів. Це вказує на відповідність рівня підготовки спеціалістів державним вимогам.

Вітаємо випускників спеціальності «Математика» з успішним захистом кваліфікаційних робіт, бажаємо нових перемог на шляху своєї професійної діяльності!

567