16-17 червня 2017 року в приміщеннях лабораторій № 202 та № 204 кафедри інформатики відбувся захист бакалаврських дипломних робіт студентів 46 групи, спеціальність 6.040302 Інформатика.

Це перший (перед державними іспитами) своєрідний рубіж, який успішно подолали четвертокурсники. Зміст дипломної роботи показує рівень загальнотеоретичної та професійної підготовки студента. За рівнем її виконання та результатами захисту Державна екзаменаційна комісія визначає можливість присвоєння випускнику відповідної кваліфікації та видачі диплома.

2

Згідно наказу ректора університету була затверджена державна екзаменаційна комісія у такому складі:

3

Теми бакалаврських робіт найрізноманітніші, обрані з базових курсів, що розглядались: методи дослідження операцій, web-програмування, інтелектуальні системи, проектування програмних систем тощо. Вони є досить цікавими з практичної точки зору. Програми та веб-сторінки, створені студентами, виконують завдання на достатньо високому рівні.

4

Слід особливо відмітити цікаві проекти, представлені на захисті.

Міхав Володимир – «Візуальне середовище для перевірки навичок програмування» (керівник Паращук С.Д.). В результаті роботи створено готовий до впровадження додаток, який можна використовувати у навчальних цілях. Додаток дозволяє перевіряти роботу створеного студентом програмного коду, відслідковувати історію змін програм, створених у середовищі та порівнювати коди програм на наявність схожих рядків.

Носко Юлія – «Сучасні інструменти та технології розробки web front-end» (керівник Котяк В.В.). Результати роботи можуть бути використані при вивченні програмуванні, зокрема розділів пов’язаних з крос платформним програмуванням та веб-програмуванням.

Туртуріка Віктор – «Застосування машинного навчання до автоматизованого аналізу фотографій чеків» (керівник Паращук С.Д.). Результатом роботи є повноцінна система, створена на основі нейронної мережі, що дозволяє розпізнавати список товарів із фотографії фіскального чеку та проводити класифікацію товарів серед списку категорій.

Міщенко Анастасія – «Розробка мобільного додатку для вимірювання щоденної активності на базі мови SWIFT» (керівник Болілий В.О.). Програмний продукт може буде використаний для вимірювання щоденної активності людини за допомогою фітнес-браслету та мобільного телефону.

Гавриленко Кирило – «Розробка мобільного гібридного додатку Ionic» (керівник Баранюк О.Ф.). У своїй роботі студент Гавриленко здійснив спробу створення універсального мобільного додатку гібридного типу на основі фреймворків Angular 2 та Ionic з використанням інструменту Cordova. Такий підхід дає можливість значно економити кошти на розробку і розширює цільову аудиторію.

5

Результати захисту бакалаврських робіт: 55% – відмінно, 30% – добре, 15% – задовільно. У підсумку якість – 85%. Захист пройшов у робочій та продуктивній атмосфері.

Вітаємо випускників із успішним захистом робіт та бажаємо подальших успіхів у професійній діяльності!

6

Повідомлення підготувала доцент кафедри інформатики Присяжнюк О.В.