12 червня 2017 року відбувся захист кваліфікаційних робіт студентів спеціальності 8.04020101 Математика*. Це вперше студенти фізико-математичного факультету закінчували магістерську програму за новими навчальними планами.

2

На засіданні кафедри математики від 29 вересня 2016 року (протокол № 2) було затверджено тематику кваліфікаційних робіт і закріплено наукових керівників.

Згідно наказу ректора Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка була затверджена державна екзаменаційна комісія у такому складі:

-       Волков Юрій Іванович - професор кафедри математики, доктор фізико-математичних наук,  голова ДЕК.

-       Нічишина Вікторія Вікторівна - доцент кафедри математики, кандидат педагогічних наук, секретар.

-       Кушнір Василь Андрійович - завідувач кафедри математики, доктор педагогічних наук, професор, член комісії

-       Яременко Юрій Вікторович – доцент кафедри математики,кандидат фізико-математичних наук

3

Всі теми кваліфікаційних робіт актуальні, мають теоретико-практичну спрямованість, відповідають вимогам вищої школи, а якісний склад керівників кваліфікаційними роботами є достатньо високим і відповідає акредитаційним вимогам.

Студенти вчасно отримали завдання до написання робіт, наукові керівники проводили індивідуальні консультації впродовж навчального року. Магістри опрацьовали необхідну літературу, вивчили передовий педагогічний досвід, написали статті до наукового вісника, прийняли участь у науковій конференції «Фізика. Математика. Комп’ютерні науки. Статистика. Освітні вимірювання. Технології. Навчання».

4

Загалом магістранти показали високий рівень знань і вмінь з основних курсів математики та методики її викладання. Вони вміють вільно виражати власні думки, робити правильні висновки, логічно й повно будувати відповіді на запитання, добре володіють сучасними ІКТ, ефективно використовують їх у навчанні.

Результати захисту магістерських робіт: 58% – відмінно, 42% – добре. У підсумку якість – 100%. Захист пройшов у привітній та спокійній атмосфері.

5

А ми бажаємо магістрантам успішно скласти державний кваліфікаційний екзамен з фаху.