Викладачі кафедри інформатики Ганжела Сергій Іванович та Шлянчак Світлана Олександрівна успішно представили на методичній раді ЦДПУ імені Володимира Винниченка навчальні посібники із серії  «Основи інформатики з елементами програмування та сучасні інформаційні технології навчання»: «Частина ІІ. Елементи програмування» та «Частина ІІІ. Сучасні інформаційні технології навчання».

 23

Друга частина навчального посібника містить теоретичні відомості та лабораторні роботи з курсу «Елементи програмування». Це дозволяє читачу самостійно, швидко й ефективно навчитися створювати алгоритми, записувати їх у вигляді блок-схем, навчальною алгоритмічною мовою і мовою програмування Pascal, а також використовувати програму Сходинки до інформатики +, середовище об’єктно-орієнтованого візуального програмування Scratch, що призначене для створення комп’ютерних анімацій, мультимедійних презентацій, анімаційних та інтерактивних історій, ігор, моделей.

Третя частина навчального посібника містить теоретичні відомості та  лабораторні роботи з курсу «Сучасні інформаційні технології навчання». Викладений матеріал дозволить читачу самостійно і швидко засвоїти основні поняття сучасних інформаційних технологій навчання та методики застосування комп’ютерних технологій, навчитися ефективно використовувати можливості і сервіси глобальної мережі Internet, працювати з сучасними Internet-технологіями Веб 2.0, ознайомить із проектною діяльністю у початковій школі, а також долучить майбутніх вчителів початкових класів до інформаційно-комунікаційного простору університету, що забезпечить їм доступ до електронних навчальних документів та інших освітніх ресурсів.

4

Навчальний посібник призначений для супроводу курсу «Основи інформатики з елементами програмування та сучасні інформаційні технології навчання», який передбачено навчальним планом для студентів напрямів підготовки: «Початкова освіта», «Дошкільна освіта». Також посібник адресовано педагогічним працівникам і студентам інших напрямів підготовки.

Повідомлення підготувала доцент кафедри інформатики О.В. Присяжнюк.