26 травня 2017 року в приміщенні лабораторії № 202 кафедри інформатики відбувся захист курсових робіт студентів 36 групи, спеціальність 6.040302 Інформатика.

Перш за все хочеться відмітити масовість заходу – 36 група явилась на захист практично у повному складі. Комісія викладачів теж була представлена науковими керівниками курсових робіт. Це перший досвід студентів, що демонструє навички та уміння програмування, отримані ними за три роки навчання.

01

Задачі для реалізації було вибрано з базових курсів, що розглядались: методи дослідження операцій, web-програмування, нечітке та стохастичне моделювання систем, проектування програмних систем тощо. Програмні продукти в основному написані на мовах JaveScript  та  C/C++, які вивчались у відповідних курсах програмування.

Хочеться відмітити хороші роботи Андрія Максименка та Яни  Савицької (керівник Болілий В.О.), що мають практичну направленість, оскільки розширюють базові функції серверу MediaWiki з метою подальшого використання в педагогічних цілях.

02

Живий інтерес викликала робота Дмитра Ругало «Електронна візитка Кропивницького» (керівник Паращук С.Д.). Програмний продукт являє собою карту Кропивницього, а при заданні початкового і кінцевого маршруту програма видає інформацію та фото про всі історичні пам’ятки, що зустрічаються по ходу слідування маршруту.

03

Дуже цікаву і оригінальну роботу представила Марина Сокол (керівник Нарадовий В.О.) «Система моніторингу мікроклімату кімнатної рослини і підсистема зміни інтенсивності освітлення на базі Arduino». В якості  ілюстрації до роботи Марина принесла квітку підключену до датчиків мікроклімату і до комп’ютера і продемонструвала систему, що відображала на екрані показники мікроклімату, що динамічно змінюються в залежності від зміни режиму роботи Arduino.

04

Комісія уважно слухала представлені доповіді, робила слушні зауваження щодо коректності формулювань за змістом роботи, конструктивної критики програмних продуктів та шляхів їх покращення тощо. Слід відмітити, що продемонстровані програмні продукти викликали особливу цікавість у членів комісії– адже це  результат набутих за три роки навчання навиків та умінь.

05

В цілому захист проходив хоча і в напруженій, але продуктивній і робочій атмосфері. Жвавий обмін думками щодо представлених студентами результатів сприяв кращому усвідомленню ними планів  розгортання подальшого дослідження.

Повідомлення підготувала доцент кафедри інформатики Присяжнюк О.В.

0607080910