У четвер, 18 травня 2017 року, на кафедрі прикладної математики, статистики та економіки фізико-математичного факультету приймали гостя з Харкова. На семінар з доповіддю приїжджав колега, викладач Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна Поцелуєв Сергій Іванович, який представляв своє дисертаційне дослідження на тему «Багатопараметричне збудження поверхневих і внутрішніх хвиль у магнітних рідинах».

2

Зовнішнє магнітне поле є ефективним засобом впливу на рух намагнічуваних рідин завдяки наявності пондеромоторних сил та енергетичному обміну між полем і рідиною. Магнітні рідини є одним із перших представників нанотехнологічних середовищ. Вони є штучно синтезованими колоїдами, що складаються з ферочасток із характерним лінійним розміром порядку 10 нм, покритих шаром поверхнево-активної речовини, і рідини-носія, вибір якої залежить від практичного призначення. Властивостям ферорідин та їх застосуванню присвячено монографії Р. Розенцвейга (1989); В. Г. Баштового, Б. М. Берковського, А. М. Вісловіча (1985); Е. Я. Блума, М. М. Майорова, А. О. Цеберса (1989); С. Такетомі, С. Тікадзумі (1993); В. М. Полуніна (2012); С. Оденбаха й ін. (2009).

Відео: https://www.youtube.com/watch?v=rZi4mLr5oOE

Магнітні рідини використовуються у вузлах тертя для герметизації та змащення, у сепараторах кольорових металів, у герметизуючих обладнаннях, в акустичних динаміках для демпфування мембрани, у тепломасообмінниках та в багатьох інших інженерно-технічних пристроях. Проте багато перспективних застосувань ферорідин знаходяться на стадії лабораторних досліджень. Тому для моделювання різних фізичних процесів у системах, що містять намагнічувані рідини, перспективними для розгляду є шари ферорідин, які контактують із твердими, рідкими й газоподібними середовищами. Широко відомий вплив механічних вібрацій на стійкість механічних систем, протікання механічних і тепломасобмінних процесів (В. В. Болотін, 1978). Набагато менше вивчений вплив пондеромоторних сил на параметричну стійкість розв’язків зв’язаних задач електродинаміки та механіки суцільних середовищ.

Робота Поцелуєва С.І. присвячена умовам виникнення поверхневих та внутрішніх хвиль у шарах намагнічуваних рідин, взаємодіючих із зовнішнім магнітним та вібраційним полями.

3

Після виступу відбулася цікава дискусія, в якій взяли участь професор, д. фіз.-мат. наук Авраменко О.В., доцент, к. фіз.-мат. наук Гуртовий Ю.В., старші викладачі к. фіз.-мат. наук Акбаш К.С. та к. тех. наук Нарадовий В.В., аспірант кафедри Луньова М.В.

Бажаємо Поцелуєву Сергію Івановичу успіхів на захисті та в подальшій науковій проботі.