12 квітня 2017 року у Києві пройшли Загальні збори Українського математичного товариства (УМТ), на яких було вирішено продовжити та активізувати його роботу, а також сприяти роботі регіональних відділень.

На зборах було обрано нового президента УМТ – чл.-кор. НАН України, проф. Юрія Анатолійовича Дрозда, завідувача відділу алгебри і топології Інституту математики НАН України

Також було призначено президентів регіональних відділень УМТ. Президентом Кіровоградського відділення призначено доктора фізико-математичних наук, проф. Юрія Івановича Волкова.

2

Юрій Іванович закінчив з відзнакою наш факультет в 1959 році. 1969 року захистив кандидатську дисертацію, а 1991 року – докторську дисертацію. Після захисту докторської став працювати на кафедрі математики КДПУ ім. В.Винниченка, де і працює по сьогоднішній день.

Має загальний стаж наукової та науково-педагогічної роботи більше 55 років. Був завідувачем кафедри вищої математики Вінницького технічного університету (1978 – 1993 рр.), завідувачем кафедри інформатики (1993 – 1995 рр.), а потім завідувачем кафедри математики (2000 – 2008 рр., 2010 – 2016 рр.) Кіровоградського державного педагогічного університету імені В. Винниченка.

3

За сумлінну працю та успіхи у навчально-виховній та науково-дослідній роботі Волков Ю.І. неодноразово нагороджувався подяками та грамотами Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. У 2006 році йому присвоєно звання «Заслужений працівник освіти України». В 2016 році отримав почесне звання заслуженого професора нашого університету.