Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України

у Кіровоградському державному педагогічному університеті

імені Володимира Винниченка

1

З 20 червня 2012 року на фізико-математичному факультеті Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка розпочала свою діяльність Лабораторія дидактики фізики Інституту педагогіки НАПН України. Науковим керівником лабораторії став доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності, професор кафедри фізики та методики її викладання Садовий Микола Ілліч. Діяльність Лабораторії дидактики фізики охоплює досить широкий спектр проблем методичного, методологічного, педагогічного та психологічного напрямів, які сконцентровані навколо теми науково-дослідної роботи «Теоретико-методичні основи навчання фізики і технологій у загальноосвітніх і вищих навчальних закладах». Крім зазначеної тематики члени лабораторії працюють над наступними напрямками:

  1. Дидактичні засади формування ресурсно-орієнтованого середовища.
  2. Хмаро орієнтована віртуалізація навчального експерименту з фізики в профільній школі.
  3. Теоретико-методичні засади навчання теоретичній фізиці в вищих педагогічних навчальних закладах.

Науковий потенціал Лабораторії дидактики фізики досить потужний. До складу лабораторії входять 3 доктори наук, 10 кандидатів наук, 3 аспіранти і 1 студент, серед них представники Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, Інституту педагогіки НАПН України, Черкаського національного університету, Державного закладу «Дніпропетровська медична академія» та загальноосвітніх навчальних закладів Кіровоградської області.

У рейтингу наукових колективів України Лабораторія розміщується у групі починаючи з 146 позиції за загальної кількості представлених колективів вищих навчальних закладів та наукових установ України 418 (http://www.nbuviap.gov.ua/bpnu/index.php?page_sites=kolectivy). Індекс Хірша складає 9, десятинний індекс 8, загальна кількість цитувань 281.

До науково-методичного співробітництва залучено колег із-за кордону (Польща, Республіка Білорусь, Республіка Казахстан, Республіка Молдова, Болгарія) та представників Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури – ЮНЕСКО (Асоціація учителів шкіл США, керівник професор Девід Соколофф, Орегонський університет, розроблено «Стратегії науково-обґрунтованого технологічного навчання студентів»  та  Свінбернський технологічний університет, професор Алекс Маццоліні, розроблено та впроваджується «Активне навчання STEMed»).

Налагоджена багатоаспектна співпраця з Публічним акціонерним товариством Науково-виробничого підприємства «Радій»:

- дослідження педагогічної, наукової та громадської спадщини Нобелівського лауреата з фізики Ігоря Євгеновича Тамма;

   234

Результати дослідження наукової діяльності Нобелівського лауреата І.Є.Тамма: відкриття пам'ятника (2012 р.)

 

- дослідження питань ядерної безпеки на сучасних атомних електростанціях.

    56

ПАТ НВП «Радій» (2014 р.)

 

Лабораторія дидактики фізики тісно співпрацює з Комітетом з питань науки і освіти Верховної Ради України. Зокрема, у питаннях рецензування робіт, що подані на здобуття Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок. М.І. Садовий є членом зазначеної Конкурсної комісії з присудження премій та стипендій.

   78

Вручення Премії Верховної Ради України (2010 р.)

 

  910

Засідання Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України (2016 р.)

 

Колективом Лабораторії дидактики фізики під керівництвом Миколи Ілліча Садового започатковано проведення в Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка щорічної Міжнародної скайп-Інтернет конференції «Сучасні тенденції навчання природничо-математичних та технологічних дисциплін у загальноосвітній та вищій школі».

  1112

ІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Сучасні тенденції навчання фізики у загальноосвітній та вищій школі» присвячена 120-річчю від дня народження Ігоря Євгеновича Тамма, 15-16 жовтня 2015 р.

131415 

        

ІІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «сучасні тенденції навчання природничо-математичних та технологічних дисциплін у загальноосвітній та вищій школі», 17-22 жовтня 2016 р.

 

Наукові ідеї членів лабораторії постійно успішно розвиваються і реалізуються у ході підготовки курсових, дипломних, магістерських кваліфікаційних робіт студентів, кваліфікаційних робіт вчителів, керівництва науково-дослідною роботою магістрів, пошукувачів, аспірантів, докторантів.

Накопичений науковий потенціал дав можливість сформувати спочатку спеціалізовану вчену раду К 23.053.04 із захисту кандидатських, а з вересня 2016 року і докторських дисертацій (Д 23.053.04) зі спеціальності 13.00.02 теорія та методика навчання (фізика) (голова спеціалізованої вченої ради: д.пед.н., проф. М.І.Садовий). Це розширює перспективи подальшого наукового становлення наступних поколінь науковців.

 

Науковці лабораторії

 

1. Прізвище, ім’я, по-батькові: Садовий Микола Ілліч (керівник лабораторії)

Науковий ступінь: доктор педагогічних наук

Вчене звання: професор

Посада: завідувач кафедри теорії та методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності, професор кафедри фізики та методики її викладання

Місце роботи: Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка Міністерства освіти і науки України

Публікації автора: Список публікацій можливо переглянути на сайті лабораторії або http://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=tVTQam8AAAAJ .

Наукова школа:

Стадніченко Світлана Миколаївна (2007 р. захистила кандидатську дисертацію) (автореферат)

Трифонова Олена Михайлівна (2009 р. захистила кандидатську дисертацію) (автореферат)

Дробін Андрій Анатолійович (2012 р. захистив кандидатську дисертацію) (автореферат)

Єфіменко Світлана Миколаївна (2015 р. захистила кандидатську дисертацію) (автореферат)

Лазаренко Дмитро Сергійович (2015 р. захистив кандидатську дисертацію) (автореферат)

Лунгол Ольга Миколаївна (2015 р. захистила кандидатську дисертацію) (автореферат)

Слюсаренко Віктор Володимирович (2016 р. захистив кандидатську дисертацію) (автореферат)

Суховірська Людмила Павлівна

Проценко Євгеній Анатолійович

Руденко Євгеній Володимирович

Пашанов Євгеній Юрійович

Шаховська Анастасія Валеріївна

2. Прізвище, ім’я, по-батькові: Вовкотруб Віктор Павлович

Науковий ступінь: доктор педагогічних наук

Вчене звання: професор

Посада: професор кафедри фізики та методики її викладання

Місце роботи: Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка Міністерства освіти і науки України

Публікації автора: Список публікацій можливо переглянути на сайті лабораторії

Наукова школа:

Подопригора Наталія Володимирівна (1999 р. захистила кандидатську дисертацію) (автореферат)  (2016 р. захистила докторську дисертацію) (автореферат)

Манойленко Наталія Володимирівна (2010 року захистила кандидатську дисертацію) (автореферат)

Ментова Наталя Володимирівна (2009 року захистила кандидатську дисертацію) (автореферат

3. Прізвище, ім’я, по-батькові: Головко Микола Васильович

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: старший науковий співробітник, доцент

Посада: заступник директора з наукової роботи, провідний науковий співробітник відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти

Місце роботи: Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України

4. Прізвище, ім’я, по-батькові: Дробін Андрій Анатолійович

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Посада: викладач математики, фізики, астрономії

Місце роботи: Кіровоградський професійний ліцей побутового обслуговування

Публікації автора: Список публікацій можливо переглянути на сайті лабораторії

5. Прізвище, ім’я, по-батькові: Засєкіна Тетяна Миколаївна

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: старший науковий співробітник

Посада: заступник директора з науково-експериментальної роботи, провідний науковий співробітник відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти

Місце роботи: Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України

Публікації автора: https://scholar.google.com.ua/citations?user=4DiBoJIAAAAJ&hl=ru

6. Прізвище, ім’я, по-батькові: Кулик Людмила Олександрівна

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: доцент кафедри фізики

Місце роботи: Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького Міністерства освіти і науки України

Публікації автора: https://scholar.google.com.ua/citations?user=ORFwovUAAAAJ&hl=ru

7. Прізвище, ім’я, по-батькові: Лазаренко Дмитро Сергійович

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Посада: вчитель фізики та інформатики

Місце роботи: комунальний заклад «Навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів №1 – дитячий юнацький центр «Перлинка» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області».

Публікації автора: Список публікацій можливо переглянути на нашому сайті .

Сайт: Механіка в ШКФ.

8. Прізвище, ім’я, по-батькові: Лунгол Ольга Миколаївна

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Публікації автора: Список публікацій можливо переглянути на нашому сайті .

9. Прізвище, ім’я, по-батькові: Подопригора Наталія Володимирівна

Науковий ступінь: доктор педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: доцент кафедри фізики та методики її викладання

Місце роботи: Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка Міністерства освіти і науки України.

https://www.linkedin.com/profile/view?id=360169807&trk=nav_responsive_tab_profile.

Публікації автора: Список публікацій можливо переглянути на сайті лабораторії чи http://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=LO9mC0cAAAAJ&sortby=title&view_op=list_works&cstart=40 

Наукова школа:

Гур'євська Олександра Миколаївна (2012 року захистила кандидатську дисертацію) (автореферат)

10. Прізвище, ім’я, по-батькові: Слюсаренко Віктор Володимирович

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Публікації автора: Список публікацій можливо переглянути на сайті лабораторії чи https://scholar.google.com.ua/citations?user=i54g7ocAAAAJ&hl=ua&oi=ao

11. Прізвище, ім’я, по-батькові: Стадніченко Світлана Миколаївна

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: доцент кафедри медико-біологічної фізики та інформатики 

Місце роботи: Державний заклад «Дніпропетровська медична академія» Міністерства охорони здоров'я України

Публікації автора: Список публікацій можливо переглянути на сайті лабораторії чи https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=w5625R4AAAAJ

12. Прізвище, ім’я, по-батькові: Ткаченко Анна Валеріївна

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: доцент кафедри фізики

Місце роботи: Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького Міністерства освіти і науки України

Публікації автора: https://scholar.google.com.ua/citations?user=2XmI1o8AAAAJ&hl=ru

13. Прізвище, ім’я, по-батькові: Трифонова Олена Михайлівна

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: доцент кафедри фізики та методики її викладання

Місце роботи: Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка Міністерства освіти і науки України

Публікації автора: Список публікацій можливо переглянути на сайті лабораторії чи http://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&btnA=1&user=5Bvgn_UAAAAJ .

Наукова школа:

Хомутенко Максим Володимирович

14. Прізвище, ім’я, по-батькові: Руденко Євгеній Володимирович

Посада: вчитель фізики та інформатики; аспірант Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

Місце роботи: Навчально-виховний комплекс «Олександрійський колегіум – спеціалізована школа»

Публікації автора: Список публікацій можливо переглянути на сайті лабораторії

15. Прізвище, ім’я, по-батькові: Суховірська Людмила Павлівна

Посада: аспірант

Місце роботи: Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка Міністерства освіти і науки України

Публікації автора: Список публікацій можливо переглянути на сайті лабораторії чи https://scholar.google.com.ua/citations?user=IVZafqEAAAAJ&hl=ru.

Сайт: Ресурсний центр з фізики

16. Прізвище, ім’я, по-батькові: Хомутенко Максим Володимирович

Посада: аспірант

Місце роботи: Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка Міністерства освіти і науки України

Публікації автора: Список публікацій можливо переглянути на сайті лабораторії чи https://scholar.google.com.ua/citations?user=58swuvAAAAAJ&hl=uk

17. Прізвище, ім’я, по-батькові: Єкименкова Ольга Валентинівна

Посада: студентка

Місце роботи: Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка Міністерства освіти і науки України

Публікації автора: https://scholar.google.com.ua/citations?user=Gm3W7ZQAAAAJ&hl=ru